โปรแกรมที่มีความสามารถบริหารจัดการงานเงินเดือนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร มีความยืดหยุ่นสูง พิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้หลากหลาย รองรับกิจการต่าง ๆ เช่น สำนักงาน,โรงงาน,โรงพยาบาล,โรงแรม,การ์เม้นท์,โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ สามารถเพิ่มเติมเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ตรงตามนโยบายของท่านได้อย่างไม่จำกัดจำนวน ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 PRODUCTS
 

  แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน Payslip
  คุณภาพดี ราคาถูก
  สามารถใช้ได้กับทุกบริษัท โดยท่านสามารถจัดลงแบบฟอร์มได้เอง โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll
   
ตัวเอกสารแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนจะประกอบด้วยกระดาษคาร์บอน 3 ชั้น ซึ่งมีขนาด 9”x5.5” ดังนี้
ส่วนชั้นที่ 1 เป็นส่วนที่รองการพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนที่ทางฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้เก็บไว้

ชิ้นส่วนที่ 1 ก่อนพิมพ์

ชิ้นส่วนที่ 1 หลังพิมพ์
 
ส่วนชั้นที่ 2 เป็นส่วนที่แจกให้กับพนักงาน ซึ่งชั้นที่ 2 จะเป็นชั้นที่ทึบ ไม่สามารถมองเห็นข้อความด้านในได้ เพราะเป็นความลับของพนักงานแต่ละบุคคล

ชิ้นส่วนที่ 2 ก่อนพิมพ์

ชิ้นส่วนที่ 2 หลังพิมพ์
 
ส่วนชั้นที่ 3 แสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละบุคคล

ชิ้นส่วนที่ 3
 
* ท่านสามารถขอตัวอย่างของจริงได้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อได้ที่ โทร. 0-2444-9964 หรือที่ 098-964-2693
 
 

Copyright ©2011 Tanamit.com